Menü Bezárás

Küldetés

Küldetés: Dicső őseink iránti tiszteletből és utódainkért érzett felelősségtől vezérelve, őseink reánk bízott hagyatékát, nemzetünk gazdag élő műveltségét kötelességként megőrizzük, és tovább adjuk. A Civil MultiMédia a boldog, együttműködő, szellemi úton járó embert, és a belőle felépülő szeretet alapú társadalmat, mint elérhető világot kívánja megvalósítani.

Küldetés:

Dicső őseink iránti tiszteletből és utódainkért érzett felelősségtől vezérelve, őseink reánk bízott hagyatékát, nemzetünk gazdag élő műveltségét kötelességként megőrizzük, és tovább adjuk. A Civil MultiMédia a boldog, együttműködő, szellemi úton járó embert, és a belőle felépülő szeretet alapú társadalmat, mint elérhető világot kívánja megvalósítani.

Alapelv:

Hisszük, hogy aki a szellemet irányítja, az uralja az anyagot, tehát az utódokra testálandó valóságot is. Hisszük, hogy aki elméleti szinten rendet és tisztaságot teremt, az a Föld kibillent tengelyét is képes a helyére tolni, és megálljt tud parancsolni az öngyilkos láncreakcióknak. Új törvények helyett a természettel szembeni alázatra, holisztikus világszemléletre, szellemi tisztaságra, az univerzális rend helyreállítására törekszünk. Ez alapelv és feladat is egyben.

Célok:

Civilek által létrehozott, alulról építkező, a magyar társadalom által szervezett és fenntartott média a Civil MultiMédia Alkotói Közösség.  A médiát fenntartó Civil MultiMédia Nonprofit Kft. segítségével a lakosság szokásainak megváltoztatása, a magyar gazdaság újraépítése, önállósítása.  Kisközösségek szervezése, hogy ezek összekapcsolásával,  egy alulról szerveződő, a nyugati mintájú jogrendszert, a multinacionális kereskedelmet, a kamat alapú pénzrendszert elhagyó szerves társadalom jöjjön létre.

Emberek:

Mindazon magyar civilek, akik mentesek a pártoskodástól, akik már értik, hogy nem szembeszállni, hanem építeni kell! Mindazok, akik tenni akarnak magukért, a családjukért, a nemzetükért. Mindazok, aki megértették, hogy saját kultúránk, szellemiségünk, cselekvőképességünk ebben a korban is képes megtartani a magyar nemzetet.

Szervezet:

A közösség jogi hátterét a Civil MultiMédia Közhasznú Nonprofit Kft. biztosítja.

Folyamatok:

A CMM mint már működő média, a kapcsolattartók szervezetének építésével a folyamatosan segíti a tagokat az önfenntartás és a közösségi lét megszervezésében, annak működtetésében.

Eszközök:

A közösség anyagi eszközeit támogatások biztosítják. A közösség egyéb bevételekhez is juthat a Nonprofit Kft. szolgáltatásaiból.

[paypal_donation_button]